Romania vil gjøre det lovlig å skyte ulv i EU

EUs regionsutvalg vil med Romania i spissen forsøke å endre naturbeskyttelsesdirektivene slik at det blir mulig å regulere ulvebestanden i EUs medlemsland.Ifølge EUs naturbeskyttelsesdirektiver er det verken lovlig å regulere eller jakte på ulv i dag. Men Romania, et land som mener de har store problemer med ulv og bjørn som går inn i landsbyer, vil endre på dette.Ritzau skriver at også flere andre østeuropeiske land ønsker å få mulighet til å få skyte større rovdyr.Forslaget har også støtte fra Jens Ive, som er formann for kommunenes landsforenings internasjonale utvalg i Danmark.–Vi ønsker større fleksibilitet inn i lovgivningen, slik at nasjonale myndigheter i større grad kan regulere for de lokale utfordringene i forbindelse med rovdyr, sier han.EUs regionsutvalg er kommunenes og regionenes organ i EU. De vil etter planen lage en samlet oppfordring til EU-kommisjonen.Men det er langt fra en oppfordring fra EUs regionsutvalg til en endring i et EU-direktiv. For at det skal skje må alle medlemsstater bli enige, sier miljørettsprofessor Peter Pagh fra Københavns Universitet.–Jeg har vanskelig for å forestille meg at man vil gjøre en endring i så vesentlige regler, og så alene innskrenke seg til å se på ulv og bjørn, sier han.