- Vet at seksuell trakassering forekommer i AUF

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF vet at aktive i partiet har opplevd seksuell trakassering og vonde opplevelser i sitt virke. 

AUF, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, sendte fredag ettermiddag ut en pressemelding hvor partiet for første gang utførlig kommenterer varslene mot Trond Giske.– AUF vet at seksuell trakassering forekommer, og at det er medlemmer hos oss som har hatt vonde opplevelser på grunn av stor aldersforskjell og ujevne maktforhold. Det er en problemstilling AUF er bevisst på og har jobbet mye med gjennom mange år, heter det.– Det gjelder både bevisstgjøring hos våre medlemmer og opp mot partiet, konkrete tiltak for å sørge for at det ikke skal kunne oppstå alvorlige hendelser har blitt tatt, skriver AUF.MaktforholdOrganisasjonen skriver at den ser alvorlig på sakene som er kommet fram i mediene, og at Trond Giskes beklagelse torsdag var helt nødvendig.– Vi har tiltro til at partiledelsen håndterer dette og er enig i kritikken Jonas Gahr Støre har kommet med, heter det.AUF vil ikke kommentere enkeltsaker, men viser til at uttalelsen gis på generelt grunnlag.Varslene som fikk Støre til å reagere mot Giske torsdag, er kommet fra kvinner både i og utenfor AUF.– I politikken er det spesielt mange arenaer hvor det er stor aldersforskjell og asymmetriske maktforhold. Det er viktig at enkeltpersoner, og organisasjonen som helhet, er ekstra bevisst på dette, for å kunne hindre upassende oppførsel og seksuell trakassering, skriver AUF.