«Biffavgift» i landbruket møter motstand

Regjeringspartienes plan om å innføre en flat CO2-avgift også i landbruket vekker sterke reaksjoner.

Scanpix
Politikk

Senterpartiets Geir Pollestad, som er leder av næringskomiteen på Stortinget, mener avgiften i realiteten er en biffavgift som vil svekke norsk produksjon og flytte arbeidsplasser ut av landet.– Det er vanvittig at det skal innføres CO2-avgift på en biologisk prosess som matproduksjon er. Jeg hadde aldri trodd at Frp og Høyre var de som skulle innføre dette, sier han.– Resultatet blir at importert mat vil styrke sin posisjon i det norske markedet. Det er elendig jordbrukspolitikk, mener stortingsrepresentanten.I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil «innføre flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden».Andre relevante avgifter, blant annet HFK/PFK, økes tilsvarende.«Provenyet brukes til å redusere andre skatter og avgifter for berørte grupper for å lette omstillingen. Dette skal også omfatte landbruk og fiskeri, men ses i sammenheng med kompenserende tiltak i samråd med næringene», heter det i plattformen.(©NTB)

geir pollestad
avgift
landbruk
co2-avgift
Nyheter
Politikk