Høyre erkjenner grov svikt i varslersaker

Høyre og Unge Høyre erkjenner grov svikt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler og beklager på det sterkeste overfor varslerne.

– Organisasjonen har sviktet grovt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor varslerne, skriver Høyre og Unge Høyre i en felles pressemelding fredag ettermiddag.– Det gjøres nå en fullstendig gjennomgang av hva som har sviktet i samråd med tidligere generalsekretærer i Unge Høyre. Vi vil snu hver stein og iverksette tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen, heter det.Pressemeldingen kommer i kjølvannet av en rekke varsler som gjelder Unge Høyres nå avgåtte leder Kristian Tonning Riise.Unge Høyre har nå konkludert med å sette i verk en rekke nye tiltak.Det utarbeides en dreiebok for håndtering av varsler, som skal være tilgjengelig på nettsidene, og det innføres totalforbud mot alkohol på Unge Høyres arrangementer på ubestemt tid.Det etableres to varslingskontakter utenfor Unge Høyres Landsforbund, slik at varslere kan ta kontakt med andre enn tillitsvalgte og generalsekretæren i Unge Høyre dersom de ikke er komfortable med det.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også