Krever CO2-stempel på regjeringsplattform

I et brev til regjeringen ber flere industri- og miljøorganisasjoner om at fangst og lagring av CO2 blir et satsingsområde i den nye regjeringsplattformen.

Norsk Industri, Norsk olje og gass, Bellona og Zero er skuffet over innsparinger i det siste statsbudsjettet, og de ber nå om at stor satsing på lagring av karbondioksid (CCS) opprettholdes både på Yaras ammoniakkanlegg, Norcems sementfabrikk og ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo, skriver Dagens Næringsliv.Begrunnelsen for kravet er todelt. For det første står anleggene alene for over 10 prosent av CO2-utslippene fra norsk industri, og fangst er derfor avgjørende for at Norge skal nå utslippsmålene vi har bundet oss til. Dessuten pekes det på at norsk satsing på å raffinere CCS-teknologien kan gi flere tusen arbeidsplasser.Venstre har siden forhandlingene om en regjeringsplattform startet 2. januar mottatt en strøm av henvendelser fra organisasjoner med innspill til hvordan partiet kan vise at det får innflytelse. Blant organisasjonene som har kommet med innspill er NHO, Virke og LO, i tillegg til miljøbevegelsen, gründer- og utdanningsorganisasjoner.– Vi har mottatt mellom 100 og 150 innspill. Alt er lest og systematisert, sier Venstres pressesjef Jan-Christian Kolstø til avisen.Høyre, Frp og Venstre er innstilt på å legge fram en regjeringserklæring i løpet av helgen, men det forhandles fortsatt om vanskelige saker. De tre borgerlige partienes organer satt fredag i beredskap for å kunne møte på kort varsel for å ta stilling til en eventuell ny regjeringsplattform, fikk NTB bekreftet fredag. Søndag antydes som et sannsynlig tidspunkt.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også