Legeforeningen og Spekter enige

Sylvia Brustad - Foto - Scanpix

Den langvarige striden mellom Spekter og sykehuslegene om arbeidstid er over. Partene er blitt enige om en ny tariffavtale.

Dermed settes det sluttstrek for en konflikt som har vart helt siden sykehusstreiken sommeren 2016.– Enigheten vil bidra til å skape ro i sykehusene, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening i en pressemelding Spekter har sendt ut.«Den nye løsningen innebærer at arbeidsplanene skal settes opp etter fast rullerende mønster, og slik at det kan legges til rette for å planlegge ulike typer langtidsfravær og ferie», heter det i en pressemeldingen.– Dette gir forutsigbarhet både for den enkelte lege og for helseforetakenes planlegging, sier direktør for Spekter Helse Sylvia Brustad.Endte i ArbeidsrettenBakgrunnen for konflikten mellom legeforeningen og Spekter er at legene krevde at såkalt rullerende arbeidsplaner skulle inn i tariffavtalen, noe arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ikke ville gå med på.Etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd under streiken, endte saken i Rikslønnsnemnda. I nemnda fikk Spekter medhold, noe som førte til at Akademikerne helse og Legeforeningen tok saken til Arbeidsretten hvor de vant fram med sitt syn.I etterkant av denne avgjørelsen har partene møttes til nye forhandlinger.