– Innsatsen for å få bukt med problemene samsvarer ikke med hvor store utfordringene har blitt. Arbeidslivskriminalitet utnytter mennesker, frarøver fellesskapet for milliarder av kroner, og er i ferd med å ødelegge enkelte bransjer, fordi omfanget er så stort, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Klassekampen.Hun har sammen med stortingskollegene Arild Grande og Jan Bøhler utarbeidet et representantforslag på tolv punkter for å skjerpe innsatsen mot grov arbeidslivskriminalitet. LO, som mener det er et stort forbedringspotensial, har kommet med innspill.– Man må gå mer etter det som svir, nemlig pengene, sier Grande.Et av forslagene til stortingsrepresentantene er å gi skatteetaten utvidet anledning for å ta beslag i midler fra straffbar aktivitet.– Det vil kunne bety betydelige inntekter til staten om man får til dette. Vi mener det haster. Med tanke på omfanget av problemet, skulle vi ønske å ha en regjering som er på ballen, sier Grande.(©NTB)