- Arbeidsgiverne hindrer likestilt arbeidsliv

Scanpix

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) går ut mot arbeidsgiverne, som hun mener er den største bremseklossen for et likestilt arbeidsliv.

Den nye barne- og likestillingsministeren kritiserer også norske menn som mener det er karrierehemmende å prioritere barn og familie.– Det trodde jeg var noe som hørte 1980-tallets jappetid til. Jeg forventer at mannfolkene nå tar likestillingskampen, sier hun til Dagens Næringsliv. Helleland mener problemet starter med gammeldagse holdinger hos arbeidsgiverne.– Nå må det en holdningsendring til som anerkjenner fars rett. En del arbeidsgivere må ta seg sammen rett og slett.Men NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener norske arbeidsgivere strekker seg langt for å legge til rette for permisjoner for både mor og far.– Dette er godt varslede fravær og håndterbart for de fleste bedrifter. Dette vet statsråden utmerket godt, sier hun.Den blågrønne regjeringen foreslår i Jeløy-plattformen at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler, og at fedrekvoten skal øke til 15 uker. Helleland sier hun tidligere hadde for høy tillit til at menn ville utnytte ordningen for pappaperm.– Det er ikke hovedindeksen på Oslo Børs som kommer og besøker deg på gamlehjemmet. Det er faktisk barna dine, sier likestillingsministeren.(©NTB)