Dobbeltsporet jernbane og raskere reisetid på det sentrale Østlandet må skyves mange år fram i tid, konkluderer Bane Nor i en fersk rapport.Utbyggingen av jernbanen på strekningene mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Hønefoss skulle stå ferdig i 2024. Men nå ønsker Bane Nor flere års utsettelse, skriver .Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor mener at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen slik stortingsflertallet forutsatte da Nasjonal transportplan ble vedtatt i fjor.Den nye gjennomgangen konkluderer med at utbyggingen tidligst kan være ferdig til Fredrikstad i 2027, til Hamar i 2026, Tønsberg i 2025, Hønefoss tidligst i 2028 og Skien tidligst i 2030.I tillegg heter det at forfallet på norske jernbaner vil øke de neste seks årene, de planlagte budsjettene er for små tidlig i perioden og for store mot slutten, Bane Nor har havnet på etterskudd med planleggingen og byggingen blir dyrere enn hittil beregnet.– OppsiktsvekkendeSVs representant i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Arne Nævra, tror nesten ikke det han leser.– Dette er oppsiktsvekkende opplysninger. Vi har antatt at målsettinger og framdrift i transportplanen kan holdes. Når det antydes fra Bane Nor-sjefen at det antakelig både står på penger i første del av perioden og på planleggingsressurser, så er det alvorlig, sier Nævra.Han merker seg at Bane Nor ifølge avisen er usikker på om de har kompetansen som må til for å gjennomføre alle prosjektene i Nasjonal transportplan.– Er det virkelig mulig? Har regjeringen ikke hatt styring med så sentrale deler av norsk samferdsel, spør Nævra.