Det sier han etter å selv ha lest notatene som Stortinget fikk tilsendt tidligere i februar, etter at Sivilombudsmannen slo fast at de var å anse som saksdokumenter i SSB-saken.– Det er ingen grunn til å holde disse notatene skjult. Den eneste grunnen til at de har blitt holdt unna offentligheten, er at departementet ikke vil vise innholdet i dem. Det mener jeg er for svakt, sier Fylkesnes til Notatene stammer fra møter mellom Finansdepartementet og SSB i januar og september 2017, der Meyer ifølge Jensen skal ha blitt advart mot å gjøre endringene i statistikkbyrået som til slutt kostet henne jobben. Meyer bestrider at hun fikk disse advarslene.Fylkesnes har ikke diskutert om de burde bli offentliggjort med de øvrige medlemmene, ifølge DN. Han sier notatene ikke hjelper Jensens sak.Finansdepartementet har ikke ønsket å gi kontrollkomiteen innsyn i notatene. Da det ble kjent at de likevel fikk dem understrekte Jensen at notatene er ført i pennen av enkeltmedarbeidere i departementet, og at synspunkter derfor kan være upresist gjengitt.Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen viser til at de har fått medhold fra Sivilombudsmannen i at notatene skal være unntatt offentlighet– Både i dialogen med komiteen og Sivilombudsmannen har vi forklart grundig hvorfor vi unntar notatene fra offentlighet. Essensen er at dette er interne og uferdige notater. Sivilombudsmannen har gitt oss medhold i saken, sier hun til DN.1. mars er det ny høring i SSB-saken, som blir delt i en lukket og en åpen del ettersom de hemmelige notatene vil være en del av den.(©NTB)