Kriteriene for Spinraza-behandling ble onsdag vedtatt av fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Etter nærmere fire måneder med harde forhandlinger ble Beslutningsforum for nye metoder og Biogen forrige uke enige om en rabattert pris på legemiddelet, som er den første medisinen med påvist effekt på den sjeldne, men dødelige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA).Torsdag ble altså  for bruken av den mye omtalte medisinen.– Kriteriene samsvarer med det som er anbefalt av faggruppen, som igjen i stor grad er i tråd med de svenske anbefalingene. Dette er gode kriterier ut fra den dokumentasjonen vi har i dag, sier Ketil Størdal, barnelege ved Sykehuset Østfold og leder av Norsk barnelegeforening til Dagens Medisin.Den omfattende behandlingen skal blant annet innebære at barna som behandles med Spinraza må tåle å legges i narkose hver gang sprøyten skal settes i ryggen. I løpet av det første året av behandlingen skal dette skje seks ganger.Det stilles også krav til barnets pustefunksjon og det er utarbeidet start- og stoppkriterier for behandlingen.Myndighetene har besluttet at den dyre medisinen kun skal gi til pasienter som er under 18 år på grunn av at medisinen ikke har dokumentert virkning på dem som er 18 eller eldre. Dette har fått mange til å reagere, deriblant advokat Geir Lippestad, som i forrige uke sa til NRK at han lovet å undersøke om aldersgrensen er lovlig.SMA hører til en gruppe av sykdommer som er kjennetegnet ved at de motoriske cellene i ryggmargen ødelegges. Spinraza (nusinersen) fra selskapet Biogen er den eneste medisinen som kan behandle barn med den svært alvorlige sykdommen.