Macron: EU må holde igjen utbetalingene til land som bryter reglene

EU kan ikke fortsette å sponse land som undergraver demokratiske prinsipper og står for en politikk som fører til sosial dumping, advarer Frankrikes president.

– Vi kan ikke ha noe av at EU-budsjettet brukes til å finansiere regjeringer som krenker verdiene som er nedfelt i våre traktater. Og vi kan ikke tillate at EU-budsjettet finansierer regjeringer som står bak skattedumping og sosial dumping, sier Macron.Han tar til orde for innføring av mer kondisjonalitet i EUs budsjetter. Skal medlemsland få utbetalt EU-midler, må de følge EUs regler, fastslår han.Spørsmålet ble fredag tatt opp til diskusjon på et uformelt EU-toppmøte i Brussel. Der tok en rekke land til orde for en oppstramming av regelverket.Det er spesielt utviklingen i Polen og Ungarn som ligger bak. De to landene har de siste årene gjennomført politiske reformer som EU mener kan undergrave demokratiet og rettsstaten. I tillegg har de skapt forargelse i Brussel ved å nekte å ta imot obligatoriske kvoter med asylsøkere.Ikke overraskende har nettopp Polen og Ungarn vært skeptiske til forslaget om å stramme opp reglene. Men ifølge EUs president Donald Tusk var fredagens diskusjon overraskende positiv.Sverige og Danmark er begge blant dem som åpner for å stramme inn.– Vi mener det er viktig å se nærmere på dette. Skal man motta støtte fra EU, må man også stille opp, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker