Ni måneder uten at Stortingets presidentskap så på byggesaken

Stortingspresident Olemic Thommessen sier han har fulgt byggeprosjektet nøye, men ifølge Riksrevisjonen gikk det ni måneder uten at presidentskapet så på saken.

Fasaden av Stortinget i Oslo - Foto: Scanpix
Politikk
– Det ble ikke lagt fram saksfremlegg om byggeprosjektet fra administrasjonen til presidentskapet mellom mai 2014 og februar 2015. Dette var ni svært kritiske måneder for byggeprosjektet, heter det i Riksrevisjonens gjennomgang gjengitt av .Videre heter det at det i denne perioden «ble avdekket mangler i kontraktsgrunnlaget for entreprisen av Prinsens gate 26 og post og varemottak, noe som igjen medførte et stort antall endringsmeldinger.»Opprinnelig var planene å utbedre kontorbygget i Prinsens gate 26. I stedet for en oppussing, endte man med å fjerne hele bygningsmassen slik at bare den verneverdige fasaden sto igjen, samt å grave ut én etasje ned. Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.Thommesen skriver i en epost til VG at byggeprosjektet var i en prosjekteringsfase i den gitte perioden.«I februar 2015 ble presidentskapet orientert om problemene i prosjektet, og iverksatte da flere korrektive tiltak», skriver han i en epost til avisen.Han understreker også at presidentskapet har hatt en overordnet rolle i byggeprosjektet, mens den daglige oppfølgingen av prosjektet er det administrasjonen som har ansvar for.Byggeprosjektet skal etter planen være ferdigstilt i løpet av høsten 2018.(©NTB)