– Vi trapper nå opp støtten til Sahel-regionen med ytterligere 15 millioner kroner til om lag 455 millioner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).Hun vil fredag kunngjøre bidraget på en høynivåkonferanse for Sahel i Brussel.De nye midlene skal gå til G5 Sahel Joint Force, en afrikanskledet militærstyrke som er satt inn i Sahel-området for å bekjempe terrorgrupper og stoppe organisert kriminalitet og menneskesmugling.EU bevilget i fjor 50 millioner euro til styrken, som ses på som et element i innsatsen for å stoppe ulovlig innvandring til Europa over Middelhavet.G5 Sahel Joint Force ble offisielt opprettet i fjor sommer. Ved full kapasitet vil den bestå av 5.000 soldater. De skal vokte grenseområdene i de fem landene som deltar i innsatsen: Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger og Tsjad.Det norske bidraget forbeholdes sivile deler av operasjonen. Pengene skal blant annet gå til å gi soldater opplæring i menneskerettigheter og folkerett i krig, og til å bygge tillit mellom soldater og lokalbefolkning.Norge har nylig også inngått en avtale med Niger som legger til rette for at norske soldater kan sendes dit for å delta i trening og øvelser.(©NTB)