Polen er dømt i EU-domstolen for å bryte EUs regler om luftforurensning.Domstolen pålegger Polen uten opphold å innordne seg reglene etter at landet i årevis har brutt grensene for partikkelutslipp.EU og EU-domstolen har de siste årene gjentatte ganger vært i konflikt med Polens høyreorienterte regjering om miljøsaker, innvandring og saker som angår rettsstaten.Bare to dager tidligere ble Polen dømt for å drive hogst i en av Europas siste urskoger.Men det er ikke bare Polen som krenker loven om forurensning. I fjor ble Bulgaria dømt i en lignende sak, og ni andre land, blant dem Storbritannia, Italia og Frankrike etterforskes også.En lov fra 2008 forplikter alle EUs stater til å begrense luftforurensningen for å beskytte befolkningens helse.Beregninger viser at 400.000 mennesker dør årlig i Europa som følge av dårlig luft, som blant annet kan føre til astma, lungekreft og hjertesykdom.