Regjeringen øker skadeerstatning for barn

I 2015 erkjente regjeringen at barn som har pådratt seg alvorlige skader, får for lite i erstatning. 1. mars heves erstatningsnivået.

- Barn som blir skadd for livet, i for eksempel en trafikkulykke, skal få en riktig erstatning. De nye reglene sikrer rettferdige og korrekte erstatningsutbetalinger til barn, skriver justis-, innvandrings- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding fredag.I desember 2015 slo Listhaugs forgjenger i justisministerstolen, Anders Anundsen (Frp), fast at barn reelt sett har fått langt lavere erstatning enn voksne som skades. Han sa den gang at et nytt regelverk skulle tre i kraft innen 1. januar 2017.Hevingen av erstatning for tap av inntekt til barn trer i kraft 1. mars – i år. De nye barneerstatningsreglenes skal gjelde for skader som viser seg fram til skadelidte er 19 år.Dagens regler gjelder fram til 16 år. Videre skilles utmålingene av erstatning for inntektstap og erstatning for varige men, fremgår det av meldingen.(©NTB)