De ekstremistiske miljøene i Sverige vokser, og trusselen er størst fra islamistiske grupperinger, mener det svenske sikkerhetspolitiet Säpo.Aktiviteten i høyreekstremistiske grupperinger vokser også. Samlet er sikkerhetssituasjonen i Sverige forverret, slår Säpo fast.– Vi snakker om en ny sikkerhetssituasjon, og det er selvsagt en situasjon som uroer oss, sa fungerende Säpo-sjef Charlotte von Essen under presentasjonen av etatens sikkerhetsrapport for 2017.Den forrige Säpo-sjefen Anders Thornberg, som nå er rikspolitisjef, skriver i rapporten at «sikkerhetssituasjonen i vår del av verden er forverret, og trusselen mot Sverige er større enn den har vært på mange år».Flere tusen medlemmerTidligere har Säpo redegjort for at antallet medlemmer i de voldelige ekstremistiske gruppene på noen år har økt fra noen hundre medlemmer til flere tusen.– Daglig kommer det store mengder etterretning om trusler mot Sverige, sier Fredrik Hallström i Säpo.Når det gjelder de venstreekstreme miljøene, konstaterer Säpo at de har vært lite aktive de siste årene. Samtidig noterer Säpo seg de store venstreradikale opptøyene i Hamburg under G20-møtet i fjor.– Det nettverket kan være et embryo til en større organisasjon med muligheter for å lykkes med å etablere seg, sier von Essen.