Bygger jernbanekryssing ved ny E6

- Vi mener alvor med InterCity.

Politikk

Nye Veier er i full gang med prosjektet E6 Kolomoen-Moelv, en 43 kilometer lang strekning med firefelts motorvei.Samtidig kommer et nytt, fremtidig dobbeltspor på Dovrebanen til å krysse den nye veien ved Tjernli, sør for Brumunddal i Ringsaker kommune.Samferdselsdepartementet skriver onsdag at den fremtidige kryssingen skal tilrettelegges i veiprosjektet.- Ved å legge til rette for jernbanekryssing allerede nå, reduseres ulempene for trafikantene når det nye dobbeltsporet skal bygges, samtidig som staten sparer penger. Dette viser også at regjeringen mener alvor med planene om å bygge ut jernbanen på InterCity-strekningen nord for Hamar, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en kommentar.- Sparer flere hundre millionerNye Veier har videreformidlet et tilbud fra entreprenøren på den aktuelle veistrekningen om å legge til rette for jernbanekryssingen.Departementet gir ifølge meldingen Nye Veier i oppdrag å legge ut for merkostnaden, samtidig som staten forplikter seg til å refundere utleggene i 2020. Dette skal formaliseres i en egen avtale mellom staten og Nye Veier AS.Prisen for å bygge jernbanekryssingen sammen med E6 estimeres til å spare staten for flere hundre millioner kroner.Strekningen Kolomoen-Moelv åpner i desember 2020. Resten av de 80 kilometerne til Øyer, via Lillehammer, er under planlegging.Hele meldingen her.

samferdsel
e6
nye veier
ketil solvik-olsen
brumunddal
kolomoen
Nyheter
Politikk