CO2-rensing på agendaen i Brussel

Høye kostnader truer nok en gang med å knuse den norske drømmen om fangst og lagring av CO2. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) håper EU vil bidra.

Mandag hadde Elvestuen et møte med EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete i Brussel. Der tok han opp behovet for samarbeid om fangst og lagring av CO2, såkalt CCS.– Vi har all interesse av samarbeid med EU, sier Elvestuen.Ifølge ham er prosjektene så store og dyre at det er vanskelig å gjennomføre dem alene. Nettopp derfor trengs det bredere samarbeid.Klima- og miljøministeren bekrefter at dette også gjelder finansiering.– Jeg mener vi må se på muligheten for å samarbeide om finansiering. Men det kan gå begge veier. Vi kan for eksempel bruke EØS-midlene til å støtte oppunder forskning og utvikling, sier han.Innen sommeren skal regjeringen legge fram en sak for Stortinget om de norske planene om fangst og lagring av CO2 fra industrien.I en ny rapport som Atkins og Oslo Economics har utarbeidet for Olje- og energidepartementet, anslås kostnaden til mellom 19,7 og 25 milliarder kroner hvis man fanger CO2 ved alle de tre industrianleggene der dette er blitt utredet.Anslaget er kraftig oppjustert sammenlignet med tidligere analyser, noe som har skapt ny tvil om viljen til å gjennomføre prosjektet.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også