Foruten Wilhelmsen som leder ble Sigrid Heiberg og Pål Thygesen valgt som nestledere av fylkeslaget.Einar Wilhelmsen jobber som fagansvarlig for energisystem Miljøstiftelsen ZERO, og har tidligere vært ansatt som byrådssekretær for miljø og samferdsel og byrådssekretær for finans i Oslo kommune.(©NTB)