EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker foreslår et nytt sikkerhetssamarbeid mellom EU og Russland etter gjenvalget av president Vladimir Putin. Det kommer fram i et gratulasjonsbrev fra Juncker til den russiske presidenten.«Jeg har alltid argumentert for at et positivt forhold mellom EU og Russland er avgjørende for sikkerheten på vårt kontinent. Vårt felles mål bør være å gjenopprette en paneuropeisk sikkerhetsorden som bygger på samarbeid», skriver Juncker.