Fagforbund tror ikke EU vil straffe eksportindustrien for energi-nei

Politikk

Barbro Auestad i Industri Energi tror ikke det vil gå utover norsk eksportindustri dersom Norge skulle si nei til EUs tredje energipakke.Forbundet er ett av flere som er imot energipakken og EUs energitilsyn Acer, skriver Nationen.Auestad viser til en epost Ap-leder Jonas Gahr Støre har sendt til Aps ordførere etter at det ble klart at svært mange av dem ønsker å si nei til energipakken.– Hørt det før«Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen. (...) Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri», er noe av innholdet i den eposten. Auestad avfeier påstanden.– Dette har vi hørt fra NHO og arbeidsgiversiden tidligere. I 1994 fikk vi høre at det kom til å bli store tap av arbeidsplasser hvis vi ikke gikk inn i EU, sier hun og etterlyser konkret informasjon om hvilke varer og arbeidsplasser som vil bli rammet.– EU handler med oss fordi de vil ha varene våre, sier hun og bruker norsk gass som et eksempel.JussprofessorerJussprofessor Hans Petter Graver sier til Klassekampen at det vil være oppsiktsvekkende om EU straffer Norge hardt for et eventuelt nei til energipakken. Samtidig vedgår han at det er vanskelig å si hva konsekvensene kan bli.«Det som er helt sikkert, er at det ikke betyr at vi ‘går ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen’. Avtalen sier at hvis partene ikke blir enige om å innlemme nytt regelverk, skal ‘den berørte del av vedlegget’ midlertidig tre ut av kraft. Hva som er berørt av tredje energipakke er ikke så lett å si, men det er i alle fall ikke energisamarbeidet som sådan», skriv Graver i en epost til avisen.

eu
Nyheter
Politikk