Gabrielsen og Enoksen nye styreledere i Helse Nord

Ansgar Gabrielsen blir ny styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge, mens Odd Roger Enoksen rykker opp som styreleder ved Nordlandssykehuset.

Politikk

Det ble klart da alle de seks helseforetakene i det regionale helseforetaket Helse Nord fikk nye styrer for perioden 2018 til 2020 torsdag.Den tidligere Høyre-statsråden og Lindesnes-ordføreren Ansgar Gabrielsen overtar for Eivind Mikalsen som har sittet i en drøy måned etter at Jorhill Andreassen trakk seg som følge av manglende tillit til styreleder Marianne Telle i Helse Nord. Bakgrunnen var at Telle hadde anklaget UNN-direktør Tor Ingebrigtsen for å ha framsatt trusler mot henne i forbindelse med en opprivende lokaliseringsstrid om et hjertesenter til Bodø. Etter Ingebrigtsens avgang i februar, har viseadministrerende direktør Marit Lind overtatt som fungerende direktør inntil videre.Den tidligere Senterparti-statsråden Odd Roger Enoksen har vært nestleder i styret i Nordlandssykehuset, men overtar nå vervet som leder av sykehusstyret.Samtidig fortsetter Harald Larssen som styreleder i Finnmarkssykehuset, mens Bjørg H. Jenssen og Hilde Rolandsen fortsetter som styreledere i henholdsvis Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT.– Vi har lagt vekt på å kombinere sterk personlig kompetanse, en rimelig geografisk balanse mellom ulike områder i helseforetakene, et eksternt blikk på virksomheten, sykehuskompetanse og ikke minst finne folk som er gode på samarbeid og utvikle løsninger, sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord.– For første gang har vi også fått til at det er folk med samisk bakgrunn i alle sykehusforetaksstyrene, sier Telle.(©NTB)

helse nord
ansgar gabrielsen
odd roger enoksen
Nyheter
Politikk