– Dette er fantastiske nyheter fra et av de største fylkeslagene i Arbeiderpartiet. Nå håper vi resten av partiet følger samme progressive og miljøvennlige vei som Oslo Ap, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.Arbeiderpartiets miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide la fram forslaget. I uttalelsen som ble vedtatt, står det blant annet:«Oslo Arbeiderparti mener derfor at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet på feltene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og at det i stedet opprettes varige petroleumsfrie områder her. Dette innebærer at man sier nei til både konsekvensutredning, åpning av disse områdene og annen petroleumsvirksomhet.»– Vedtaket fra Oslo Arbeiderparti vil ha stor betydning når saken skal opp på nytt på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Her har virkelig Oslo Ap meislet ut det som burde bli hele partiets politikk. Spørsmålet om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsaktivitet er lakmustesten for partienes miljøtroverdighet, mener Lundberg.I forkant av årsmøtet varslet leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, i  at fylkeslaget burde vrake det såkalte kompromisset som landsmøtet i 2017 gikk inn for. Da gikk partiet inn for å åpne havområdene utenfor Lofoten for petroleumsvirksomhet, mens de avventet havområdene utenfor Vesterålen og Senja.For en uke siden gjorde fylkeslagene i Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal lignende vedtak som Oslo Ap. Troms Ap har allerede vedtak mot å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Det samme har alle lokallagene i Ap i Lofoten, og flere av lokallagene i Vesterålen og på Senja.(©NTB)