Mario Draghis årstale

Sentralbanksjef Mario Draghi redegjør for økonomien i eurosonen, inflasjonen og pengepolitikken på konferansen "The ECB and Its Watchers".

Sentralbanksjef Mario Draghi redegjør for økonomien i eurosonen, inflasjonen og pengepolitikken.
Politikk

mario draghi
ecb
Nyheter
Politikk