Rekordhøy andel kvinner søker om å bli politi

Politikk

Politihøgskolen opplever en liten nedgang i søknadstall. De er likevel fornøyde og viser til en historisk høy andel kvinnelige søkere.48 prosent av årets søkere er kvinner. Det er en rekordhøy andel, ifølge Politihøgskolen.– Vi er glade for at kvinneandelen blant søkerne er så høy. Tradisjonelt sett har jo politiutdanningen vært mannsdominert, men i løpet av de siste årene har vi sett at politiutdanningen tiltrekker seg stadig flere kvinner, sier Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleder for seksjon for opptak og rekruttering.Totalt 4.706 personer har søkt om å komme inn på Politihøgskolen neste skoleår. Det er 168 færre enn i fjor, og det er også en nedgang i søkere som har politiutdanning som førstevalg. I 2017 hadde 3.763 søkere Politihøgskolen som førstevalg, noe som er 365 flere enn årets antall.

politi
karriere
utdannelse
Nyheter
Politikk