Kun få timer før fristen gikk ut, passerte budsjettavtalen med 65 stemmer for og 32 imot. Nå går avtalen til Det hvite hus for å bli signert av president Donald Trump, som allerede har uttalt at han støtter avtalen.Faren for en ny såkalt «shutdown» har vært overhengende etter hvert som en ny frist for budsjettenighet har nærmet seg. Men onsdag kveld lokal tid ble Demokratene og Republikanerne enige om dekning av offentlige utgifter ut hele 2018 da det ble lagt fram et budsjettforslag på 2.232 sider.Budsjettet har en totalramme på 1.300 milliarder dollar. Kompromisset innebærer store økninger i bevilgningene til forsvaret og innenlandsinvesteringer. Blant annet gis det mer penger til veteraner, infrastrukturprosjekter og kampen mot opioider.(©NTB)