Det blir tøffere prioriteringer når regjeringen mandag starter jobben med å lage statsbudsjettet for neste år, varsler finansminister Siv Jensen (Frp).Når statsrådene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre starter dragkampen om hvor mye penger de får å rutte med i 2019, er bakteppet at det går bedre med norsk økonomi.Dermed er det mindre behov for å smøre på med oljepenger. Prioriteringene blir tøffere – tiden da «alle» kan forvente å få mer over statsbudsjettet er over for denne gang.– Vi har bak oss noen år der det har vært riktig å bruke mer penger. Nå går det bedre, og da må vi legge penger til side, sier Jensen til NTB.UtfordringerDet store bildet er i øyeblikket slik:– Veksten er høyere enn normalt, ledigheten fortsetter å falle og sysselsettingen øker mer enn vi så for oss så sent som i fjor høst. Konkurranseevnen er styrket. Samtidig blir det flere eldre og økte utgifter til pleie, omsorg og pensjoner, lyder finansministerens beskrivelse.Det gir følgende utfordring under den tre dager lange budsjettkonferansen ved Hurdalssjøen:– Vi politikere må klare å prioritere tøffere, varsler Jensen.Ikke alle fårI tillegg har de blågrønne noen områder de ønsker å prioritere etter at helsevesenet, eldreomsorgen og Nav har fått sitt.– Vi må finne rom for det vi har sagt vi skal prioritere – som infrastruktur og forsvar – i tillegg til helse. Da kan vi rett og slett ikke bruke alt mulig på alt mulig annet, sier Jensen til NTB.– Blir dette den tøffeste budsjettdragkampen så langt for deg som finansminister?– Budsjettkonferanser er alltid krevende. Alle statsrådene har sine ønsker og saker de kjemper for. Men regjeringen står sammen om å følge opp den nye regjeringsplattformen.