Solbergs uttalelser kommer kort tid etter at det kom fram at Stortinget vil gå inn for et «daddelvedtak», skriver NRK.Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Sist det skjedde, var da Anders Anundsen fikk sterk kritikk for snart tre år siden.– Listhaug stiller seg bak regjeringens unnskyldning, og kommer til å uttale seg i løpet torsdagen, sier statsministeren.Solberg sier daddelvedtak vanligvis fremmes om Stortinget ikke har blitt informert godt nok om noe eller ved svak embetsutførelse. Det at uttalelser utenfor Stortinget blir trukket inn i Stortinget, mener hun er nytt.– Jeg har allerede bedt om unnskyldning for Sylvi Listhaugs uttalelser. Så må Stortinget vurdere om det er nok til å gå videre, slik at vi heller kan ha saklig diskusjon om substansen i forslaget, sier Solberg.Kritisk LysbakkenSVs partileder Audun Lysbakken sier forslaget er et oppgjør med en oppførsel mot politiske motstandere som er langt over grensen for hva som er greit.– Listhaug bruker en retorikk som er til forveksling lik det som de mest konspirasjonsteoretiske nettkrigerne på ytre høyre bruker. Det er ikke akseptabelt for en norsk statsråd, sier Lysbakken.Vedtaket lyder: «Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»– Det er nødvendig med en skarp reaksjon fra Stortinget. På den måten viser Stortinget at statsråd Listhaug har passert en grense som vi ikke aksepterer. Og det er en veldig tydelig advarsel til regjeringen, sier Lysbakken.Seks opposisjonspartierSV-lederen fremmer forslaget på vegne av de seks opposisjonspartiene – Ap, Sp, SV, KrF, MDG og Rødt.Forslaget fremmes som et løst forslag i forbindelse med debatten i dag, og det vil derfor bli stemt over på slutten av dagen.Fredag 10. mars delte Listhaug et bilde på Facebook av flere soldater med tildekkede ansikter, med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Utspillet har høstet sterk kritikk, og statsminister Erna Solberg (H) har beklaget på vegne av regjeringen.