Fra 13. august skal Widerøe kutte 44 av de om lag 400 ukentlige rutene selskapet flyr i Norge. Selskapet forklarer dette med at staten har tatt ut flere ruter fra anbudssystemet, og at avgiftstrykket har økt i luftfarten over tid, skriver  tirsdag.På bakgrunn av disse kuttene varsler Solvik-Olsen at han vil se på avgiftssystemet og muligheten for å flytte avgiftstrykket fra flyplassene og opp til bruken av luftrommet.– Det vil medføre at fly som ikke lander i Norge må ta litt mer av avgiftskaken, mens fly med hyppige landinger kan komme bedre ut, sier ministeren til avisen og forklarer at dette gjerne handler om gamle internasjonale avtaler som snart skal revideres.Solvik-Olsen påpeker derimot at det årlig brukes rundt én milliard kroner på å dekke underskuddene på flyplassene i distriktene – et underskudd som dekkes med overskuddet fra de store flyplassene. I tillegg kjøper flyruter i anbudssystemet for betydelige summer. I 2018 brukte staten 729,1 millioner på å kjøpe flyruter, skriver E24.(©NTB)