Spekter og KS fornøyde med den nye pensjonsordningen

Arbeidsgiverorganisasjonene Spekter og KS er fornøyde med den nye pensjonsavtalen og mener den spesielt sikrer yngre arbeidstakere.

– Dette er en historisk avtale i den forstand at når vi nå får på plass ny offentlig pensjonsordning, er en av de siste store brikkene i pensjonsreformen på plass, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.Hun mener den nye avtalen gir bærekraftige pensjonsordninger, og at det blir enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.Helgesen er spesielt godt fornøyd med at yngre arbeidstakere nå er sikret gode pensjonsordninger. Det er også Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Hun mener avtalen legger til rette for at yngre arbeidstakere skal sikres en god pensjonsopptjening.– Jeg er fornøyd med at vi nå har fått på plass en offentlig tjenestepensjon som er tilpasset pensjonsreformen, og som gir høyere pensjon jo lenger man arbeider, sier Bratten, som i likhet med Helgesen er glad for at AFP-ordningene i privat og offentlig sektor nå blir like.Men fortsatt er det mangler ved ordningen, mener Bratten. Hun peker blant annet på at ordningen er innrettet slik at den fortsatt gir høye balanseføringskrav, og hun mener også at den ikke er tilpasset virksomheter som ikke er en del av den offentlige forvaltningen.– Spekter mener målet på sikt bør være ett felles pensjonssystem for hele det norske arbeidslivet, og at dette bør baseres på innskuddspensjonsordningen, sier Bratten, som likevel mener at den nye offentlige tjenestepensjonen langt på vei er et skritt i riktig retning.(©NTB)