Storbritannia får ikke forhandle om fisk med Norge

Storbritannia må vente til etter overgangsperioden etter brexit før de får en egen plass ved bordet i fiskeriforhandlingene med Norge. 

EU og Storbritannia er nå enige om at det kun er EU som skal forhandle med Norge og andre tredjeland om fiskeri i overgangsperioden etter brexit.Overgangsperioden skal etter planen vare til 31. desember 2020. I denne perioden skal kvotefordelingen mellom EU og Storbritannia ligge fast.I den nye enigheten kommer det fram at EU skal konsultere britene før forhandlingene. Britene kan også bli invitert med til selve forhandlingene, men da som en del av EUs delegasjon. De får ikke forhandle selv.(©NTB)