Trump begrunner trusselen med at det ikke er lagt inn finansiering av den omstridte grensemuren mot Mexico i budsjettet, og at budsjettavtalen heller ikke inneholder noe om den såkalte DACA-ordningen som gir opp mot 800.000 unge immigranter opphold i USA.Et veto fra Trump vil kunne føre til at offentlige etater blir stengt i en såkalt «shutdown», ettersom det ikke lenger fins penger til å drifte dem.(©NTB)