Under ti prosent sier ja til Acer

Bare 8,8 prosent av de spurte er for at Norge skal bli med i EUs energiunion, Acer. På Stortinget er det trolig flertall for Acer.

Politikk

En nasjonal meningsmåling utført av Sentio viser at det norske folk er skeptiske til EUs energiunion Acer.Resultatet viser at bare 8,8 prosent svarer ja til spørsmålet om det er ønskelig at Norge skal bli med i Acer og bli en del av EUs energiunion. 52,3 prosent sier nei, mens 38,9 svarer vet ikke, skriver nettavisen Fri Fagbevegelse . Undersøkelsen er foretatt mellom 9. og 14. mars og 1009 personer er spurt. Ifølge Sentio er de spurte en representativ gruppe i forhold til både alder, kjønn og geografi.Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, tror frykten for høyere strømpriser er hovedårsaken til motstanden mot energiunionen.Tidligere i uken sa Arbeiderpartiet ifølge NTB et betinget ja til norsk tilslutning til Acer.– Det har vært en stor mobilisering, som vi bare må anerkjenne, av folk som har laget en kobling mellom strømprisen og tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, sier Espen Barth Eide til Fri Fagbevegelse. Han mener den koblingen ikke eksisterer. SVs energipolitske talsperson, Lars Haltbrekken, avviser at Acer-motstanden har mye med strømprisen å gjøre.– Denne saken dreier seg først og fremst om suverenitetsavståelse. Det er mange klar over. Andre målinger har også et stort flerall mot tilslutning til Acer, sier Haltbrekken til FriFagbevegelse.no.KrF-leder Knut Arild Hareide mener ifølge nettstedet at det ligger et handlingsrom i EØS-avtalen som partiet bør bruke.– Vi vil ikke gi fra oss nasjonal kontroll og styring, sier Hareide.

energiunion
eu
Nyheter
Politikk