FpUs forslag skal behandles på Frps landsmøte 27. april. Forslaget gjelder primært videregående skole.Aina Stenersen, bystyremedlem i Oslo Frp, støtter FpUs forslag om filming. Hun mener muntlig eksamen i dag er en eksamensform det er vanskelig å klage på.– Dersom eleven føler seg urettferdig behandlet, fører klagen sjelden fram, sier Stenersen til NTB.– Vi ønsker at muntlige eksamener bør filmes i de tilfeller der eleven selv ønsker dette, slik at de får et bedre utgangspunkt ved en eventuell klage, sier Stenersen.(©NTB)