– Hvis målet er å hjelpe flest mulig, bør vi ha som målsetting å ta imot null flyktninger til Norge, og heller bruke alle de midlene på nærområdene, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann for Frp, til .I år bruker Norge om lag 20 milliarder kroner på mottak av flyktninger og integrering. Helgheim mener Norge ved å spare disse pengene kan hjelpe opp mot 60 ganger flere flyktninger enn i dag, og dessuten være et eksempel for andre europeiske land.Ifølge er det over 65 millioner mennesker på flukt i verden. Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener Norge må ta sin del av ansvaret og hjelpe mennesker som er på flukt – også her hjemme. Han er grunnleggende uenig i Frps forslag og mener hensikten er å provosere.– Jeg synes ikke forslaget er relevant, og det er heller ikke gjennomførbart, sier Sivertsen, som er nestleder i kommunalkomiteen på Stortinget.(©NTB)