Det melder . Avisa viser til at håndteringen skiller seg fra da Sylvi Listhaug gikk inn i regjering i 2013.Da skaffet Landbruks- og matdepartementet seg innsyn i den tidligere First House-rådgiverens kundelister, noe som ikke er blitt prioritert av Justisdepartementet etter at Wara ble statsråd.– Waras avsluttede arbeidsforhold i First House er ikke til hinder for at han kan være statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet. Tor Mikkel Wara har tenkt nøye gjennom sine kundeforhold og da spesielt kundeforhold som har vært aktive det siste året, med tanke på mulige interessekonflikter, står det i DNs innsynssvar.Der heter det at spørsmål om Waras habilitet vil bli vurdert i det enkelte tilfelle.Selv har Tor Mikkel Wara, som i First House jobbet for kunder som Rema 1000, Ringnes og Get, sagt at hans medierådgiverfortid ikke vil påvirke hans rolle som justisminister.– Jeg har stort sett jobbet med næring- og finanspolitikk og har ikke hatt noen kunder som det var naturlig å jobbe opp mot Justisdepartementet på, sa Tor Mikkel Wara tidligere i april.(©NTB)