– Vi må ha noen avgifter, men de må innrettes slik at vi ivaretar flytilbudet i hele landet, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Nordland Høyre til NTB.Hun understreker at partiet nå må levere på landsmøtevedtaket fra i fjor.Sammen med fylkeslagene Troms og Finnmark, Trøndelag og Sogn og Fjordane fremmer Nordland på landsmøtet til helgen en resolusjon om luftfart som drivkraft for økonomisk utvikling og desentralisert bosetting.Ebbesen viser til at Fly Viking i fjor måtte legge inn årene etter bare sju måneders drift.– Også Widerøe sier det er krevende å drive på kortbanenettet, konstaterer Høyre-politikeren.Annen miljøprofilKonkret foreslår fylkeslagene fra Distrikts-Norge at avgiftsnivået i luftfarten opprettholdes, men med en miljøprofil etter prinsippet om at forurenser betaler.De krever også at Høyre går inn for å legge fram en helhetlig luftfartsstrategi, og at avgiftsnivået gjennomgås og endres for å stimulere til et bedre flytilbud innenriks og på kortbanenettet.Høyre bør samtidig gå inn for å utvikle regionale lufthavner for å styrke eksporten av sjømat, mener fylkeslagene.– Flyplassene er viktige hvis vi skal ha reiseliv i hele landet. De er også viktige for en annen næring, nemlig eksporten. Da tenker jeg spesielt på fisk, sier Ebbesen.80 ganger så høyDagens flypassasjeravgift kom til under de borgerlige budsjettforhandlingene høsten 2015. Den ble innført året etter – til store protester fra deler av opposisjonen, NHO og flyselskaper. Avgiften ilegges på alle avganger fra norske lufthavner.Det er først og fremst innretningen på avgiften som irriterer fylkeslagene.I resolusjonene heter det at endringer i avgiftene samlet sett trolig favoriserer lønnsomhet for større fly på lengre strekninger, på bekostning av lønnsomheten til kommersielle ruter med mindre fly og kortere reisestrekninger.«For eksempel har strekningen Bodø-Stokmarknes 80 ganger så høy avgift per kilometer tur/retur sammenlignet med Oslo-New York», heter det.SignalerDet har kommet flere signaler den siste tiden om at en endring av avgiften kan være på trappene.I budsjettforliket i fjor høst vedtok Høyre, Frp, Venstre og KrF å «be regjeringen vurdere omlegging av dagens flypassasjeravgift, slik at den får en miljøprofil, for eksempel differensiering etter flyreisens lengde».I Jeløya-plattformen, som Høyre, Frp og Venstre forhandlet fram i januar, heter det at man skal «vurdere hvordan luftfartsavgiftene kan restruktureres med sikte på økt konkurransekraft for norsk luftfart».– Vi må se på hva er det som gjør at vi fremmer konkurranse innen luftfarten, og at rammevilkårene samtidig er slik at selskapene klarer å levere, sier Ebbesen.(©NTB)