Lysbakken maner til pensjonsopprør

De yngre taper stort på pensjonsreformen, ifølge SV-leder Audun Lysbakken. Han spår folkelig raseri og sier levealdersjusteringene er selve roten til problemet.

– Vi trenger et pensjonsopprør, og SV skal ta det til Stortinget. Vi har fått et usosialt pensjonssystem som vil bidra til økt ulikhet og mange eldre med svært dårlig råd i tiårene som kommer, sier Lysbakken til NTB.I likhet med Frp var SV imot pensjonsreformen, men begge de to fløypartiene har styrt på grunnlag av den i regjering. Men nå må det endringer til, ifølge Lysbakken. Han vil heise saken i sin tale til SVs landsstyre som møtes på Tøyen i Oslo senere i dag.– Pensjonsreformen ble en reform for økt ulikhet og nå kan den ikke være fredet mer. Den må tilbake på dagsordenen på Stortinget, sier Lysbakken.LevealdersjusteringerSV-lederen spår at raseriet blant vanlige lønnsmottakere vil vokse etter hvert som det går opp for dem hva som er konsekvensene av det nye pensjonssystemet.– Levealdersjusteringen er alle problemers mor i pensjonssystemet. Folk med arbeideryrker hvor slitasjen er stor straffes på en helt urimelig måte. Vi risikerer at dagens unge fagarbeidere ender opp med godt under halve inntekten sin i pensjon, framholder Lysbakken.Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen justeres etter forventet levealder for den enkeltes årskull. Dette skal sikre at pensjonssystemet er bærekraftig selv om levealderen skulle fortsette å øke.– Det fører til at unge i dag må jobbe usannsynlig lenge for å få en pensjon til å leve av. De som ble født i 1980 må jobbe til de er nesten 73 år om de skal kompensere for levealdersjusteringen i folketrygden. De som ble født i 1999 må jobbe til de er 75 år, hevder Lysbakken.UsosialtPrinsippet om levealdersjusteringer er ifølge SV-lederen «dønn usosialt» fordi levealderen varierer så vidt mye mellom ulike yrker.– Hardt arbeid forsvinner ikke, og mange mennesker blir utslitt også i dagens arbeidsliv, framholder Lysbakken.Pensjonsreformen var selve hjertebarnet til tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg og trådte i kraft i 2011. Men flere forutsetninger som stortingsflertallet i sin tid satte, har ifølge Lysbakken ikke slått til. En av dem var at det i framtiden skulle mangel arbeidskraft og at man derfor trengte sterkere insentiver for å stå lenge i arbeid.– Nå snakker alle i stedet om konsekvensene av en digitalisering som kan fjerne mange jobber, sier Lysbakken, som mener det ikke er behov for et pensjonssystem som straffer dem som velger å gå av ved 62 eller 64 år.Tre trinnPensjonsopprøret som SV-lederen innbyr til, skal følges av ny politikk på Stortinget, mener han.– Det er avslutningskonferanse for den pågående evalueringen av folketrygden 24. mai. Det bør bli startskuddet for endring, og vi vil følge opp med initiativer i Stortinget, sier Lysbakken.Første skritt blir å følge opp kravet fra LO om opptjening fra første krone i obligatorisk tjenestepensjon.– Det kan ikke være sånn at de med mer utrygg tilknytning til arbeidslivet og kortere vikariater skal tape på det, sier SV-lederen. Neste trinn blir å øke andelen som arbeidsgivere må sette av til pensjon, fra dagens 2 prosent. Det tredje og viktigste blir å reformere selve pensjonssystemet ved å endre prinsippet om levealdersjustering.– Vi håper på godt samarbeid med fagbevegelsen og resten av venstresiden, slik at forslag til nye modeller kan fremmes i god tid før valget i 2021, sier han.(©NTB)