Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) avsluttet fredag et fire dager langt besøk i Kina. Med seg hadde hun en delegasjon på over 200 personer fra utdanningsinstitusjoner i Norge.På dagen som ble omtalt som «education day» i Beijing, ble imidlertid de norske studentene fjernet fra det offisielle programmet. Bakgrunnen var at kineserne ikke fant noen studenter som kunne være motpart under programmet.– Vi mener at Norge må ta et klart standpunkt mot Kina. Studentens stemme skal alltid bli hørt, lyttet til og ikke gjemmes bak «taushetens slør». Det oppleves som pinlig at norske myndigheter bøyer så lett av for urimelige krav fra kineserne, sier president i Ansa, Ole Kristian Bratset, og Mats Johansen Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).Studentlederne hadde som mål for turen å sette søkelyset på akademisk frihet og studentrettigheter nasjonalt og globalt.Else Kathrine Nesmoen, avdelingsdirektør i Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) sier at de ønsket at studentene skulle være med.– Education Day er et stort prosjekt mellom norske og kinesiske aktører, og programmet har vært utarbeidet i fellesskap. Fra begge sider har det hele tiden vært et mål å få til balansert deltakelse både med tanke på foredragsholdere, moderatorer og tilhørere, sier hun til .– Men mye skjer på kort tid, og når kineserne ikke kunne finne noen studenter som kunne fylle samme rolle, så var det slik det måtte bli, sier Nesmoen.(©NTB)