– En global handelskrig og økende proteksjonisme er det siste verden trenger nå, sa hun, og høstet applaus fra landsmøtet.– Det vil ramme mange land hardt, deriblant Norge.Solberg beskrev det som et paradoks at det nå er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel, mens det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne av internasjonal handel.– Historisk har perioder med utstrakt proteksjonisme ledet til tilbakegang, krig og konflikt. Det er spor som skremmer. Jeg vil sterkt advare mot en sånn utvikling, sa regjeringssjefen.Hun la vekt på at Norge skal være en pådriver for en fortsatt fri og rettferdig verdenshandel.(©NTB)