Mandag kveld satt sentralstyret i telefonmøte hvor de blant annet diskuterte saken.– Det ble gitt en orientering om sak og saksgang rundt den grove meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete. Sentralstyret sluttet opp om den videre håndteringen av saken, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.Han opplyser at generalsekretær Knut M. Olsen fortsetter arbeidet med å finne ut hvem som sendte meldingen fram mot fristen som er satt onsdag. Vedum har tidligere sagt at saken blir politianmeldt dersom avsenderen ikke melder seg innen onsdag.Tidligere mandag ble det klart at Sp-nestleder Ola Borten Moe fratrer som nestleder inntil saken er løst. Moe var en av deltakerne på hytteturen hvorfra meldingen ble sendt.– Det er en dypt beklagelig melding Liv Signe Navarsete selvsagt ikke skulle hatt. Nå handler dette også om hvilke muligheter jeg har til å fylle tillitsvervet som nestleder i Sp, og per nå er det umulig, sa Moe til .(©NTB)