– Når mye tyder på at innholdet i meldingen uttrykker en felles stemning på mannegjengens sammenkomst, bør de ta et kollektivt ansvar og beklage overfor Liv Signe Navarsete, sier Nils Aarsæther til .– Står de alle fram, kan de anmodes om å tre tilbake eller søke permisjon fra sine verv, og overlate til valgkomiteer, nominasjoner og velgerne å avgjøre om de skal være med videre, sier Aarsæther.Åtte av de ti som var med på hytteturen til Storlien i Åre, har tillitsverv i Senterpartiet.Motbydelig mannegjengSp-leder Trygve Slagsvold Vedum har satt en frist til onsdag for at den eller de som sendte meldingen skal melde seg. Ellers blir saken politianmeldt. Aarsæther mener at en politianmeldelse ikke vil løse saken, ei heller kollektive straffer.– Jeg er enig med dem som mener at det ikke er så enkelt for en person å ta på seg skylden. Mange er vel av den oppfatning av at flere har «diskutert» Navarsete denne kvelden. Det bildet som males fram er ikke egnet for å tiltrekke seg nye velgere, sier Aarsæther.– For kvinner og yngre medlemmer, er bildet av denne mannegjengen fra festen i Åre motbydelig, sier Aarsæther om meldingen, «vi har lyst på fitta di», som Navarsete mottok.Navarsete-støttespillerAarsæther var medlem av Senterpartiet fra 1995 til 2015, og i sentralstyret i perioden mellom 2005 og 2013, samt leder av partiets programkomité i 2009. Han var tidligere professor ved Universitetet i Tromsø, og er i dag seniorforsker ved NORUT.Sp-veteranen var en markant stemme fra Navarsete-fløyen under den tidligere maktkampen mellom Navarsete og Ola Borten Moe.Mandag sa Sp-nestleder Ola Borten Moe til NRK at han finner det umulig å fungere i vervet så lenge sexmelding-saken er uavklart, og at han derfor fratrer som nestleder inntil saken er løst.(©NTB)