Landsmøtet stemte for papirposeforslaget fra Trøndelag Høyre, et av en rekke forslag som skal få bukt med plastproblemet og en del av partiets nye politikk for grønn omstilling. Et forslag om å forby ikke-nedbrytbare plastposer ble imidlertid avvist.Men flere andre tiltak mot plastforurensing ble vedtatt, blant annet å jobbe for forbud mot mikroplast i vaskemidler og kosmetikk og utrede krav om mikroplastfilter på vaskemaskiner og tørketromler og alternativer til gummigranulat på kunstgressbaner.På forhånd var det forslaget om å øke avgiften på fossilbiler som fikk størst oppmerksomhet. Det fikk ikke støtte, men resolusjonen inneholder en rekke andre tiltak som landsmøtet sluttet seg til:* Utvikle infrastruktur for elbiler over hele landet* Hindre cruiseskip med for høye utslipp å seile i norske farvann* Støtte elektrifisering av fritidsbåter* Støtte overgang til mer fossilfritt drivstoff og elektrifisering av flytrafikken* Å fjerne hindre for at Norge kan videreutvikle rollen som «grønt batteri» gjennom kraftutveksling med EuropaPartiet vedtok også å videreføre skattefordelene for elbiler og at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn halv pris på bomstasjoner, ferger og parkering.