budsjettforliket mellom KrF og Venstre og de to daværende regjeringspartiene Høyre og Frp i fjor ble sukkeravgiften økt med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økt med 42,3 prosent.– De som blir hardest rammet av denne avgiftsøkningen er lavinntektsfamilier. Det bør ikke skapes et klasseskille, der rike kan spise godt, og andre ikke. Samtidig vil ikke de som har god inntekt, slutte å spise usunt, men heller bare bidra mer til statskassen, heter det i et resolusjonsforslag fra Møre og Romsdal Frp.
Vil reversere
Fylkeslaget tar til orde for at stortingsgruppa bør vurdere en reversering av avgiftsøkningen på sukker og sjokolade.– I en tid hvor arbeidsmarkedet er under press, er det lite gunstig å øke avgifter som kan føre til at bryggerier må legge ned eller redusere produksjonen, framholder Møre og Romsdal Frp.Resolusjonsforslaget er anbefalt vedtatt av Frps landsstyre, hvilket gjør at det etter alt å dømme vil bli vedtatt under landsmøtet om halvannen uke.