Venstre vil påskynde solsatsing

Venstre slutter opp om bedre vilkår for småskala, fornybar energiproduksjon i form av solcellepaneler, småskala biogassanlegg og en strategi for biokull.

Det ble klart på partiets landsmøte søndag. Forslagene kommer i grevens tid før energi- og miljøkomiteen på Stortinget nå skal avslutte arbeidet med klimameldingen.Venstre mener distriktene og landbruket har store muligheter til å bidra i det grønne skiftet, både med mer fornybar energi, redusere klimautslipp og mer grønn, biologisk industri.Konkret går nå partiet inn for å fjerne gebyret på 15.000 kroner for å delta i el-sertifikatordningen for små anlegg under 100 kW. Venstre vil også heve dagens tilskudd til solcelleanlegg til bygg i landbruket til 100.000 kr.Partiet vil dessuten etablere en egen tilskuddsordning for småskala biogassanlegg rettet mot landbruket og etablere en biokull-strategi for Norge.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også