Ber om nye 140 millioner til ishall

Prosjekt går til forlengning?

Byrådet i Oslo vil i revidert budsjett foreslå å øke kostnadsrammen for Nye Jordal Amfi med 141 millioner kroner, går det frem av en pressemelding.- Grunnforholdene på Jordal er krevende, og det har medført betydelige ekstraarbeid for å finne frem til trygge og gode løsninger, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg (KID), i en kommentar.Fremgravingen av den siste delen av kulverten våren 2018 avdekket større utfordringer enn forutsatt, og i tillegg har entreprenør støtt på større mengder alunskifer som må håndteres.Videre legger byrådet inn ekstra midler for å bedre kvaliteten på det visuelle utstyret, deriblant en mediekube. Dette vil gi en enda bedre publikumsopplevelse i den nye hallen.Prislapp: 700 millionerSøndre deler av hallen i ferd med å reise seg, samtidig som grunn- og betongarbeider ferdigstilles i den nordre og østre delen av tomten.- Byrådet er opptatt av at hallen nå ferdigstilles innenfor ny kostnadsramme, og vårt mål er at hallen skal stå klar til sesongstart 2019. Vi er kjent med at det er en uenighet mellom KID og entreprenøren om dette, og håper selvsagt at NCC er seg sitt ansvar bevisst og vil strekke seg for å sikre at Vålerenga og andre kan ta i bruk hallen som planlagt, sier ansvarlig byråd Kjetil Lund.NCC har varslet at ferdigstillelsen av hallen kan bli ytterligere forsinket.Kostnadsrammen for Nye Jordal Amfi, som skal ha plass til 5.500 tilskuerplasser, var opprinnelig 553 millioner kroner. Dette nærmer seg altså 700 millioner kroner hvis byrådets forslag går gjennom.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også