Bruker milliarder på høyst uklare tiltak

Politikk

Nigeria bruker årlig langt over fem milliarder kroner på hemmelige sikkerhetstiltak, og pengene utbetales kontant uten at de folkevalgte får innsyn. Det konkluderer organisasjonen Transparency International i en ny rapport, som bygger på en analyse av budsjettene til 29 av Nigerias 36 delstater.Både føderale myndigheter, delstatene og lokale tjenestemenn har anledning til å betale ut såkalt «kamuflerte kontanter» for å dekke uforutsette sikkerhetsbehov, uten at de folkevalgte får innsyn i hva pengene brukes til.Selv om en del av pengene trolig går til reelle sikkerhetstiltak, går mye også til politiske aktiviteter eller blir underslått, konkluderer rapporten.Det samlede beløpet som hentes fra offentlige budsjetter til slike formål, utgjør mer enn 70 prosent av politibudsjettet i Nigeria og mer enn marinens og flyvåpenets årlige budsjetter til sammen.

nigeria
Nyheter
Politikk