Danmark vil nekte innvandrere på dagpenger å bli danske statsborgere

Den danske regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være mulig å få dansk statsborgerskap hvis man får arbeidsledighetstrygd.

Hittil har det å motta dagpenger ikke vært en hindring for å bli dansk statsborger. Begrunnelsen har vært at det er snakk om en delvis selvfinansiert forsikring. Danske arbeidstakere må betale en særskilt forsikring for å ha rett til dagpenger.Samtidig vil den borgerlige regjeringen redusere perioden som man kan bli forsørget av det offentlige til fire måneder i løpet av de siste fem årene, mot dagens seks måneder.– Det er helt avgjørende at de borgerne som vi gir statsborgerskap, kan forsørge seg selv. Derfor er det avgjørende at det å være på dagpenger også teller som ikke å være selvforsørgende, sier Laura Lindahl fra Liberal Alliance, som sitter i regjeringen sammen med Venstre.Både Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten avviser forslaget. De mener det vil være negativt for fleksibiliteten i arbeidslivet.– Dagpengesystemet er en del av den danske modell. Det er svært viktig for at det skal være enkelt for arbeidsgivere å ansette og si opp medarbeidere, sier SF-politikeren Kirsten Normann Andersen.Sosialdemokratene har ennå ikke tatt stilling til forslaget, men avviser det i utgangspunktet ikke. Forslaget fra mindretallsregjeringen er uansett sikret flertall ettersom det støttes av Dansk Folkeparti.Foreningen av Udlændingeretsadvokater mener at tiltaket bryter med de grunnleggende rettighetene til personer som ønsker å bli danske statsborgere.– Dette er helt urimelig, sier foreningens leder, Jytte Lindgård, til avisen Berlingske.(©NTB)