De rødgrønne krever økonomisk «nødhjelp» til barnehagene

Ap, Sp og SV krever at regjeringen gir økonomisk hjelp til kommunene og de private barnehagene når bemanningsnorm skal innføres til høsten.

Fra 1. august innføres det en ny norm for voksentetthet i barnehagene. De rødgrønne mener reformen ikke er tilstrekkelig finansiert og krever at det kommer penger til en overgangsordning når revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag.De tre partiene er særlig bekymret for overlevelsen til små, ideelle barnehager og peker på at en av fire små, private barnehager frykter nedleggelse som følge av manglende finansiering. Partiene er også redde for at andre velferdstilbud i kommunen blir svekket når normen innføres, fordi finansieringen mangler.Overgangsordning– De rødgrønne partiene krever derfor at regjeringa innfører en overgangsordning som sikrer bedre finansiering for de private barnehagene, og at kommunene gis økonomisk hjelp, heter det i en felles uttalelse fra de utdanningspolitiske talspersonene i de tre partiene, Martin Henriksen (Ap), Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Mona Fagerås (SV).Partiene peker på at de private barnehagene ikke vil motta økt finansiering før to år etter at bemanningskravet innføres, slik reglene er i dag. De mener også det er uheldig at normen innføres midt i kommunenes budsjettår.– Slett arbeid– Regjeringen har levert et slett arbeid til Stortinget. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) kunne spart ansatte og foreldre mye uro dersom han hadde tatt seg bryet med å utrede saken bedre og komme protestene i møte. Det har han ikke gjort, og nå forventer vi at han rydder opp, heter det i uttalelsen.Ifølge det nye lovforslaget skal det være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år, men det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.Forhandler om overgangsordningÅshild Bruun-Gundersen, utdanningspolitisk talsperson for Frp, reagerer sterkt på utspillet.– Det er litt spesielt å høre de si det, når vi husker at Arbeiderpartiet foreslo å kutte 300 millioner i tilskudd til de private barnehagene for bare få måneder siden, sier hun i en kommentar.– Fremskrittspartiet er opptatt av at de private barnehagene fortsatt skal levere gode barnehager til landets barn, og landsmøtet vårt har enstemmig vedtatt å sikre gode overgangsordninger for private barnehager. Vi forhandler om dette nå og regner med å komme fram til noen gode løsninger sammen med de øvrige borgerlige partiene på Stortinget om kort tid, sier Bruun-Gundersen.(©NTB)